Duhovnost

Sestra milosrdnica ostvaruje život potpune darovanosti Bogu i služenja Kristu u čovjeku potrebniku, u trajnoj zagledanosti u Isusa Krista, koji je jedina njezina snaga. To ostvaruje razmatranjem riječi Božje, u intenzivnom sakramentalnom životu, osobnoj i zajedničkoj molitvi i klanjanju euharistijskom Isusu Kristu. Također, nauk Crkve i vinkovska duhovna baština predstavljaju temelje njezine duhovne izgradnje.

Vinko Paulski je o molitvi i služenju rekao sestrama: Morate voljeti molitvu kao što tijelo voli dušu. I kao što tijelo ne bi moglo živjeti bez duše, isto tako duša ne bi mogla živjeti bez molitve. Vaš duh je duh kršćanske ljubavi koji vas obvezuje da se istrošite u službi bližnjemu.

Milosrdnička duhovnost bitno je obilježena sestrinskim zajedništvom. Siromasima služimo živeći u zajednici i zajedno, gledajući kao uzor prve kršćanske zajednice: dijeleći sve što jesmo i što imamo s braćom i sestrama, sa siromasima – bližima ili daljima. Sestrinska zajednica mjesto je razmatranja i prepoznavanja osobnog poslanja kao i puteva osobnog obraćenja. U zajednici se potvrđuju načini osobnog i zajedničkog služenja siromasima današnjice.

Milosrdnica svoj uzor pronalazi i u Djevici Mariji, Bezgrešnoj i Majci Dobrog Savjeta, u njezinoj otvorenosti i i jednostavnosti prihvaćanja Božje volje; u potpunoj raspoloživosti, nježnosti i poniznosti; u zahvalnosti koja ne očekuje ništa zauzvrat.