Kontakt

Samostan Majke Dobrog Savjeta – Rijeka

(sjedište provincije)

F. Kresnika 15

51 000 Rijeka

+385 51 675 800

e-pošta: samostan-sestara-milosrdnica@ri.t-com.hr