Poslanje

Promjenom društvenih sustava i okolnosti mijenja se i vrsta siromaha te se stoga i poslanje sestara milosrdnica s vremenom mijenja. U našem služenju siromasima današnjice vode nas riječi Vinka Paulskog:

Nije mi dovoljno da ja Boga ljubim, ako ga moj bližnji ne ljubi.

Služenju pak siromasima treba dati prednost pred svime i valja ga bez odlaganja izvršavati. Ako treba u vrijeme molitve odnijeti potrebnomu lijek ili pomoć, mirne duše pođite k njemu, a to što treba obaviti prinesite Bogu kao da ste prisustvovali molitvi. Kad ostavite molitvu da biste izišli u susret nekom siromahu, sjetite se da je to također služba koja se iskazuje Bogu.

Naše je zvanje u tome da idemo – ne u jednu župu, niti u samo jednu biskupiju, nego po čitavoj zemlji – i što da činimo? Da ražarimo srca ljudi, da radimo što je i Sin Božji radio, on koji je došao da donese oganj na zemlju, da ga zapali svojom ljubavlju. I što bismo drugo mogli htjeti nego da se zapali i da gori?

Poslane smo doista svima: na sva mjesta gdje susrećemo svoju braću i sestre u potrebi. Mnogostruke su vrste siromaštva, mnogi su stoga oblici služenja sestara u Hrvatskoj i u svijetu.

U Provinciji Majke Dobrog Savjeta – Rijeka poslanje sestara milosrdnica obuhvaća obuhvaća odgojno-obrazovno i zdravstveno-karitativno polje rada na sljedećim područjima:

  • Služenje starijima i nemoćnima
  • Briga za bolesnike
  • Rad s osobama s poteškoćama u razvoju
  • Promicanje dostojanstva žene i prava djeteta
  • Promicanje prava na život svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti
  • Promicanje čovjekova duhovnog zdravlja
  • Misijska djelatnost