Udruga svetog Vinka Paulskog

Vinkovska duhovnost se temelji na sljedećoj evanđeoskoj rečenici: “Sve što učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste” (Evanđelje po Mateju 25, 34-40). Stoga, oni koji žive vinkovsku karizmu časte Isusa Krista služeći mu i materijalno i duhovno u osobama siromaha. Oni vjeruju da se prava vjera nalazi među siromasima i dok im se pomaže u njihovim potrebama siromasi nadahnjuju i evangeliziraju one koje ih poslužuju. Svoje sljedbenike oni i danas poučavaju da vide Isusa Krista u siromasima i onima koji trpe, u tolikoj mjeri da siromasi postanu njihovi gospodari, a oni služitelji.

Uz ženske redovničke zajednice kao što su Družba sestara milosrdnica i Kćeri kršćanske ljubavi, vinkovsku karizmu žive i svećenici misionari (Misijska družba – lazaristi), potom i laici u Udruzi svetog Vinka Paulskog i mladi laici u Marijanskoj vinkovskoj mladeži. Uz navedene družbe koje djeluju u Hrvatskoj i udruge u svijetu postoje i mnogobrojne brojne druge. Odlika vinkovske duhovnosti je međusobna povezanost i suradnja unutar zajednica koje žive vinkovsku karizmu, ali i unutar Crkvenih i državnih institucija.

Udruga sv. Vinka Paulskog

Udruga sv. Vinka Paulskog je međunarodna, katolička, karitativna i volonterska udruga laika koja djeluje širom svijeta. Udruga u Hrvatskoj djeluje od 1992 godine, te pomaže sve ljude bez obzira na vjeru ili naciju. Temelj njezina djelovanja duhovnost je svetog Vinka Paulskog.

Njezino osnivanje vezano je uz osobu pariškog studenta Frederica Ozanama (1813.-1853.), koji je primijetio, da u tom velikom gradu ima mnogo starijih ljudi i žena, koji žive bijedno zbog starosti, bolesti i siromaštva. Uz pomoć sestre Rosalie Rendu (članice Kćeri kršćanske ljubavi, 1786.-1856.) godine 1833. okupio je svoje kolege studente sa željom da zajednički nađu neko rješenje i pomognu potrebnima. Tako je nastala zajednica dragovoljaca, koja se prozvala Udruga svetog Vinka Paulskog.