Volonterstvo

Djelovanje sestara milosrdnica i ostalih grana Vinkovske obitelji usko je povezano s volontarijatom. Volonteri, dolazeći iz različitih zajednica, različitih mentaliteta ili različitoga obrazovanja, slobodno i velikodušno darivaju svoje vrijeme i sposobnosti ne očekujući nikakvu naknadu za svoj rad, ne računajući troškove svoga rada. Volonteri su motivirani isključivo željom za služenjem čovjeku u potrebi te daju našoj zajednici dragocjen duh darivanja i dragovoljnosti. Uključuju se u različita područja djelovanja sestara milosrdnica ovisno o motivaciji i sposobnostima.